Servisna služba

Organizovana je u vidu mobilnih terenskih timova, opremljenih servisnim vozilima za terenski rad, sa specijalnim i profesionalnim alatima, koji izlaze na lice mesta u najkraćem mogućem roku.

Servisi se obavljaju na mestu rada mašine, a ugrađuju se isključivo originalni rezervni delovi i potrošni materijal. Najsavremenija dijagnostika uvek dostupna u servisnom vozilu kao i obezbeđena konstantna veza sa internetom. Zahvaljujući stručom i obučenom timu servisera, spremni smo da odgovorimo svakom zahtevu.

Pored rada servisa na terenu, omogućili smo popravke u okviru naše radionice u Novom Sadu, koji poseduje dve zatvorene grejane servisne radionice, dovoljne veličine da i u zimskom periodu mogu da prime dva bagera od 30 tona na servisiranje.

Radionica je opremljena sa alatima i dijagnostikom neophodnom za izvršavanje servisnih radnji.

Pored dve zatvorene radionice, nalazi se otvoreni prostor na kome se mogu izvršavati servisne radnje i toplo – hladno pranje mašina.

Ugovori o održavanju

Naši servisni ugovori su prilagođeni individualnoj potrebi klijenata, korišćenju mašine, kao i željama klijenata. Tačan proračun troškova omogućava vam da dobijete precizan pregled troškova usluge. Moguće je sklopiti 2 tipa ugovora o uslugama:

  • Ugovor o održavanju
  • Potpuni ugovor o uslugama – troškovi održavanja uključujući popravke

Boris Lazić

063/590-133

boris@premierasdoo.com

ili zatražite ponudu originalnih i zamenskih rezervnih delova na mail jelena@premierasdoo.com

NOVI SAD

PREMIER AS doo

Rumenački put 93b
Srbija

+381 (0)21 6469 739
+381 (0)21 6466 720
+381 (0)21 6616 999 – FAX